LED Bar Graph
!
Mfg: Hewlett Packard
HDSP4850

10 Hewlett Packard Element LED Bar Graph

Hewlett Packard # HDSP4850

  • 10 Element Bar Graph Array
  • Green
  • Length: 1.00"
  • Width: .397"
  • Height: .238"
Mfg: Siemens
OBG4830

10 Element Siemens LED Bar Graph

Siemens # OBG4830

  • 10 Segment Bar
  • Length: .990"
  • Width: .392"
  • 10 Segment Bar